11 april 2019 / Vooraankondiging

Betreft: vooraankondiging Voorjaars Districtsconventie op 11 april 2019

Beste Lions in 110BZ,

Namens onze Districtsgouverneur Rob Viveen nodig ik u alvast van harte uit voor onze 110BZ Voorjaars Districtsconventie, die zal worden gehouden op donderdag 11 april 2019 in Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25 te Zutphen. Aanvang 19.30u.

De agenda en voor de conventie relevante informatie en stukken zullen tijdig volgen cq. beschikbaar zijn in OwnCloud.

U kunt zich nu reeds aanmelden voor deze conventie op de website van District 110 BZ via de link www.districtsconventie-110bz-11-april-2019

Met vriendelijke Lions groet,

Rob Schuurman

Districtssecretaris 110BZ