12, 13 en 14 april 2019

Aan de presidenten en secretarissen van de Lions- en Leoclubs in District 110BZ

Graag vraag ik jullie bijzondere aandacht voor de Grote Landelijke Lions Actie in het weekend van 12, 13 en 14 april 2019.

In bijgaande brief licht ik e.e.a toe.

Ook tref je hierbij het deelnameformulier aan. Dit formulier graag downloaden, invullen, opslaan en aan mij (mmjmwijnhoven@gmail.com) versturen.

Met hartelijke Lionsgroet,

Monique Wijnhoven,

GST- Coördinator District 110BZ