Aan de Presidenten, Vice-Presidenten en Secretarissen van de Lionsclubs in District 110BZ.

Beste Lion,

Hierbij teft u aan een brief van onze Districtscoördinator LCIF (Monique Wijnhoven) met het verzoek dit te behandelen in uw volgende clubbijeenkomst.

Met Lionsgroet,

Rob Schuurman,

Districtssecretaris 110BZ