zaterdagmiddag 9 maart 2019

Beste clubsecretarissen,

Zaterdag 9 maart wordt voor de 12de keer de Lions VN-Dag gehouden in Den Haag. Dit symposium heeft dit keer het thema "Voedselvoorziening in tijden van klimaatverandering".

In de bijlage vindt U de uitnodigingsbrief.

Het verzoek aan U als clubsecretaris is deze uitnodiging in de club te agenderen.

Met vriendelijke groet,

Rob Schuurman,

Districtssecretaris 110BZ